Streetlight Control reprezintă o soluție software dezvoltată de Diginesis și integrată în sistemul inteliLight dezvoltat de Flashnet, menită să faciliteze managementul iluminatului stradal, asigurând update-uri continue ale resurselor.
Pentru mai multe informații despre companie, vizitați: http://www.flashnet.ro

Flashnet este o companie ale cărei principale competențe și soluții vizează o arie bine definită de sectoare și industrii, atât pentru sectorul public cât și pentru privat. Serviciile pe care le oferă Flashnet vizează managementul orașelor și îmbunătățirea grilei de distribuție a energiei în orașe.