S.C. DIGINESIS S.R.L. derulează începând cu data de 08.11.2013 proiectul “Creșterea competitivității societății Diginesis S.R.L. prin implementarea sistemelor TIC integrate”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Obiectivul proiectului este creşterea productivităţii şi competitivităţii firmei prin îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor, inovarea şi modernizarea firmei prin eficientizarea managementului cu ajutorul soluţiilor TIC.

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

Creșterea competitivității societății Diginesis S.R.L. prin implementarea sistemelor TIC integrate
Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate
de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi 
www.fonduri-ue.ro

 

 

S.C. DIGINESIS S.R.L. derulează începând cu data de 04.03.2013 proiectul “Achiziţia de echipamente TIC şi acces la internet pentru creşterea competitivităţii S.C. DIGINESIS S.R.L.”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea utilizării Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor prin consolidarea infrastructurii TIC precum şi prin susţinerea conectării la broadband a societăţii.

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

Achiziția de echipamente TIC și acces la internet pentru creșterea competitivității
S.C. DIGINESIS S.R.L.
Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate
de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

 

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României”